image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Huyện Vĩnh Bảo: Thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 

Huyện Vĩnh Bảo: Thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 30/5, tại Trụ sở UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp thẩm tra hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Vĩnh Bảo. Dự hội nghị có các đồng chí:  Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thành phố: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông, Cục Thống kê thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố; Phòng Phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; các phòng ban liên quan của huyện.

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương và nghe báo cáo tóm tắt về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, cụ thể:

Kết quả công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: (1) Số xã đạt chuẩn theo quy định:  Tổng số xã trên địa bàn huyện: 29 xã; số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 29/29 xã; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%;  số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 18/29 xã; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 62,07%; số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 10/29 xã; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 34,48%; (2) Số thị trấn đạt chuẩn theo quy định:  Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 01 thị trấn, số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 01 thị trấn; tỷ lệ thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: 100%

Kết quả thực hiện 09 tiêu chí Huyện nông thôn mới:  Huyện Vĩnh Bảo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 năm 2022 (Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022), đến nay huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 09 tiêu chí đã đạt.

Kết quả thực hiện 09 tiêu chí Huyện nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, đạt 02/02 chỉ tiêu, tiêu chí số 2 về Giao thông, đạt 03/03 chỉ tiêu, tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, đạt 03/03 chỉ tiêu, tiêu chí số 4 về Điện, đạt 01/01 chỉ tiêu, tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, đạt 05/05 chỉ tiêu, tiêu chí số 6 về Kinh tế: Đạt 05/05 chỉ tiêu, tiêu chí số 7 về Môi trường, đạt 8/8 chỉ tiêu, tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống, đạt 9/9 chỉ tiêu, tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công, đạt 02/02 chỉ tiêu .

Tổng nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao khoảng 23.161,849 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương: 6.715 triệu đồng chiếm 0,03%; Ngân sách Thành phố: 3.106.420 triệu đồng chiếm 13,41%;  Ngân sách huyện: 135.052 triệu đồng chiếm 0,58%; Ngân sách xã: 85.123 triệu đồng chiếm 0,37%; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 6.845.584 triệu đồng chiếm 29,56%; Vốn tín dụng: 5.500.000 triệu đồng chiếm 23,75%; Vốn doanh nghiệp: 5.533.000 triệu đồng chiếm 23,89%; Nhân dân đóng góp: 1.950.000 triệu đồng chiếm 8,42%).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Vĩnh Bảo.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0