image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Huyện uỷ Vĩnh Bảo: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Huyện uỷ Vĩnh Bảo: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

          Sáng 17/5, Huyện uỷ Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Đồng chí Đào Trọng Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

           Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, Đảng bộ huyện đã thành lập được 17 chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở với 68 đảng viên, 65 tổ chức công đoàn với 6.071 đoàn viên, 28 tổ chức đoàn thanh niên với 520 đoàn viên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Nhìn chung hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập ở huyện ổn định, tổ chức hoạt động bám sát quy định, Điều lệ của tổ chức, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được chủ doanh nghiệp ghi nhận và tạo điều kiện hoạt động. Các tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp đã bước đầu phát huy và khảng định vị trí, vai trò của tổ chức mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đã tạo dựng sự đoàn kết gắn bó giữa tổ chức đảng, đoàn thể, người lao động với chủ doanh nghiệp; quy tụ và phát huy trí tuệ tập thể, đã tham gia, đóng góp hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng, phát triển đơn vị vững mạnh, nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua 15 năm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhận thấy, các doanh nghiệp có tổ chức đảng, thì tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động của các đơn vị có sự chuyển biến tích cực; kết quả sản xuất kinh doanh được nâng lên rõ rệt so với trước khi thành lập tổ chức Đảng; hoạt động của đơn vị ổn định, ý thức làm việc của người lao động được nâng lên; tạo được niềm tin và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp với hoạt động của chi bộ đảng, đoàn thể. Thông qua chi bộ đảng, đoàn thể các đơn vị dễ dàng tiếp nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương, đồng thời phản ánh nguyện vọng của doanh nghiệp, hợp tác xã đến cấp ủy và chính quyền địa phương. Ngược lại, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cấp trên có điều kiện đi sâu sát, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, từ đó tìm hướng giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tổ chức đảng, đoàn thể ở một số doanh nghiệp đã đóng vai trò quan trọng giúp chủ doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đời sống người lao động; tham gia ý kiến thiết thực trong việc quản lý doanh nghiệp, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại từ người lao động, giữ được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. 

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên về Nghị quyết số 28-NQ/TU; tăng cường tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu đúng về vai trò, vị trí và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thường xuyên nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; chủ động tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể để chủ doanh nghiệp, người đứng đầu nắm được tình hình và chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình; đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên để làm cơ sở, tạo tiền đề vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp, chủ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người lao động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Cùng với việc chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tập trung chỉ đạo thành lập tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác trong doanh nghiệp...

         Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Bảo biểu dương, khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

- Các tập thể được biểu dương, khen thưởng.

- Quang cảnh Hội nghị.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0