image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỪ THỰC TIỄN HUYỆN VĨNH BẢO (TP HẢI PHÒNG)

DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỪ THỰC TIỄN HUYỆN VĨNH BẢO (TP HẢI PHÒNG)

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, năm 2022, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và đang từng bước xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò và trách nhiệm của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua hệ thống dân vận huyện Vĩnh Bảo đã tích cực tham mưu, phối hợp, tổ chức và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đổi mới phương pháp vận động, xây dựng các mô hình phù hợp

Để công tác dân vận mang lại hiệu quả tích cực nhất, Huyện uỷ Vĩnh Bảo đã đề ra những giải pháp trọng tâm trong công tác vận động quần chúng, đổi mới phương pháp vận động. Huyện tập trung đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới; lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên truyền của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Qua đó, nhiều mô hình mới xuất hiện góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Chỉ tính riêng năm 2023, về triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu: Toàn huyện đã triển khai thực hiện 68 mô hình tại 18 xã trong đó có 15 mô hình trong xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; 12 mô hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân; 31 mô hình trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; 10 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Một số mô hình tiêu biểu, phát huy hiệu quả cao như: Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình” của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Liên Am, Thắng Thuỷ, Nhân Hoà, Đồng Minh...; mô hình “Thu gom rác thải gây quỹ tình thương” Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Đồng Minh, Cổ Am, Cao Minh; mô hình “Câu lạc bộ dân vũ thể thao” của Hội Phụ nữ xã Tam Đa, Thị trấn, Vĩnh An; mô hình “Khu vui chơi cho thanh thiếu niên” của Đoàn xã Cao Minh, Tam Đa, Hưng Nhân, Vĩnh Long; mô hình “Vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân hiến tặng đất mở rộng đường giao thông trong xây dựng nông mới kiểu mẫu” của Hội Cựu chiến binh xã Hiệp Hoà; “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”, “Thôn phòng cháy chữa cháy” , “Camera an ninh” của Công an các xã; mô hình: “Giữ gìn an ninh trật tự trong vùng giáo” của Ban công an xã Cộng Hiền; mô hình “Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự” của Hội Cựu chiến binh xã Hưng Nhân. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” thực hiện vào ngày chủ nhật tuần cuối của tháng đã huy động sự tham gia của hàng vạn đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Năm 2024, Thường trực Huyện ủy thống nhất chủ trương và giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng thực hiện mô hình trồng, chăm sóc 90 nghìn cây xanh từ nguồn xã hội hóa (thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028) để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện (08/8/1938 - 08/8/2028), theo đó, năm 2024 tiến hành trồng, chăm sóc 20 nghìn cây xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

                                                       Ảnh: Huyện phát động trồng cây xanh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Có nhiều yếu tố giúp xây dựng thành công nông thôn mới, trong đó phải kể đến công tác dân vận được các cấp ủy trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Từ đó, nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng cao.

Bằng nhiều hình thức “khéo” đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, lao động và Nhân dân đồng thuận đóng góp hàng trăm ngàn ngày công, hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường, tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Trong đó, 10 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đổi 161,498m2 đất (121.187m2 đất ở, 40.311m2 đất nông nghiệp) để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong tổng kinh phí đã huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới 03 năm (2021-2023) là 6.085,745 tỷ đồng, thì Nhân dân đóng góp khoảng 927,514 tỷ đồng (26,39%). Diện mạo nông thôn tiếp tục có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đạt trên 75,2 triệu đồng/người/năm.

                        ảnh: Huyện Vĩnh Bảo đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Để phát huy dân chủ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngày từ cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo, thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với Nhân dân, tổ chức đối thoại chuyên đề, đột xuất với Nhân dân các xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hằng năm, các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đều tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo quy định. Qua đối thoại, đã kịp thời tiếp thu, giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, những vấn đề phát sinh trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện, các xã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy giao ban, cho ý kiến liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với một số địa phương khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình thi công xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp ủy đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các địa phương thực hiện vai trò giám sát, kịp thời phản ánh kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền về tiến độ, chất lượng công trình theo dự toán và thiết kế. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đại đa số Nhân dân rất phấn khởi, tích cực tham gia một cách tự nguyện, không có đơn thư, khiếu kiện. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện đều đạt tỷ lệ trên 98,5%.

Hiệu quả của công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp cho nhiều địa phương trên địa bàn huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tiễn công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Bảo, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, nơi nào có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền và sự quan tâm phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là nơi đó công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả hệ thống chính trị nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Thứ ba, hệ thống dân vận được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; nhất là cán bộ làm công tác dân vận cấp cơ sở nhiệt tình, năng lực, uy tín, thường xuyên phối hợp tổ chức vận động, kiểm tra, đôn đốc thực hiện là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ tư, việc phối hợp tổ chức tốt xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã có tác dụng nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của hệ thống Dân vận, nhằm cổ vũ, động viên mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung và mục tiêu của cuộc vận động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của từng địa phương, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Thứ năm, thường xuyên đổi mới công tác dân vận, phương pháp kiểm tra, giám sát, xây dựng và ban hành văn bản phù hợp tình hình hoạt động cấp cơ sở. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng hàng năm và từng giai đoạn đã khích lệ được tinh thần và là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Vĩnh Bảo xác định: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW và các văn bản của Trung ương, của thành phố về công tác dân vận. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để chủ động, tích cực trong thực hiện chương trình và hưởng lợi trực tiếp từ chương trình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện các công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng của cán bộ Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và đảm nhận triển khai thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0