image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN VĨNH BẢO NĂM 2023
MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN VĨNH BẢO NĂM 2023
1. Phát triển Chính quyền số
- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
- 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
- 80% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hồ sơ được tạo, lưu giữ chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.
2. Phát triển Kinh tế số
- Phấn đấu kinh tế số chiếm 15% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện.
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 11%.
- Năng suất lao động tăng tối thiểu 15%.
3. Phát triển Xã hội số
- Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ 90% hộ gia đình, 100% xã, thị trấn.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, phấn đấu có dịch vụ mạng di động 5G khu vực trung tâm huyện.
- Phấn đấu phổ cập điện thoại thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử 50%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho tối thiểu 30% người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0