image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg.

Căn cứ quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Căn cứ quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Thực hiện cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 31/07/2023 tổng nguồn vốn của đơn vị là : 14.249 triệu đồng, dư nợ của chương trình đến thời điểm hiện nay là: 13.439 triệu đồng với số hộ dư nợ là: 363 hộ vay giúp cho hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện theo học các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc, và các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để chắp cánh những giấc mơ bay cao, vươn xa của con em trên địa bàn huyện và ước mơ làm rạng danh quê hương Vĩnh Bảo hiếu học, vượt khó vướn lên.

Lãnh đạo và cán bộ NHCSXH tích cực trong việc thâm nhập địa bàn để phát hiện, hướng dẫn các hộ vay, có các con em theo học các trường Đại học, Cao Đẳng, trung học chuyên nghiệp. Bên cạnh đó đơn vị phối kết hợp với các hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã đã và đang triển khai cho vay để đã và đang đáp ứng đẩy đủ nhu cầu của các hộ vay có nhu cầu trên địa bàn huyện để không hộ nào có con em thuộc các đối tượng vay vốn không được tiếp cận nguồn vốn.

1. Với mức vay hiện nay theo quyết định 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 của thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 về tín dụng

học sinh, sinh viên: là 4.000.000 đ/tháng ( Bằng chữ: Bốn triệu đồng/ tháng) và một năm học các cháu được vay 40.000.000 đ/năm ( Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng/ năm).

2. Đối tượng vay vốn:

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại trường Đại học(hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm:

+ Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tương:

- Hộ nghèo chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Hộ cận theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã , phường, thị trấn nơi cư trú.

+ Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có trình độ học vấn sức khỏe phù hợp với nghề cần học, học nghề trong các trường:

Trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, các cơ sở đào tạo nghề khác theo quy định tại quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bộ đội xuât ngũ học nghề thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở dạy nghề khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại quyết định số 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được vay vốn một lần theo quy định của chính sách tín dụng đối với HSSV.

+ HSSV Y Khoa có hoàn cảnh khó khăn đã tốt nghiệp (nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ra trường) các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành y đã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với HSSV.

3. Điều kiện vay vốn.

- HSSV đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

- Đối với HSSV năm thứ 2 trở đi phải có Giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

4. Phương thức cho vay.

NHCSXH huyện sẽ cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình HSSV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị- xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của NHCSXH, riêng đối với HSSV mồ côi cả cha và mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được vay vốn, trả nợ trực tiếp tại NHCSXH nơi địa bàn trường đóng trụ sở.

5. Thủ tục quy trình cho vay.

a> Đối với cho vay thông qua đại diện hộ gia đình HSSV: Người vay viết giấy đề nghị vay vốn ( theo mẫu in sẵn do NHCSXH cung cấp) kèm giấy xác nhận/ giấy báo nhập học của HSSV gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.

b> Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn trình UBND cấp xã, thị trấn xác nhận và gửi NHCSXH làm thủ tục phê duyệt cho vay.

c> Đối với cho vay trực tiếp HSSV : HSSV viết giấy đề nghị vay vốn( theo mẫu in sẵn của NHCSXH) có xác nhận của nhà trường kèm giấy báo nhập học gửi NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở để được xem xét cho vay.

6. Lãi suất cho vay

a> Lãi suất cho vay hiện nay là 6.6%/ năm.

b> Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

7. Thời hạn cho vay

Là khoản thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi khoản vay được thỏa thuận trong sổ vay vốn. Người vay phải trả nợ gốc và tiền lãi vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có việc làm thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học. Thời hạn cho vay tối đa được xác định bằng công thức sau: Thời hạn cho vay = Thời gian phát tiền vay+ 12 tháng+ thời gian trả nợ.

- Thời gian phát tiền vay: là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khóa học, kể cả thời gian HSSV được nhà trường cho phép nghỉ học có thời gian và được bảo lưu kết quả học tập.

- Thời gian trả nợ: Là khoàng thời gian được tính từ ngày người vay trả món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi . Người vay và ngân hàng thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể nhưng không vượt quá thời gian trả nợ tối đa cụ thể là

+ Đối với chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến 1 năm , thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời gian phát tiền vay.

+ Đối với chương trình đào tạo trên 1 năm thời gian trả nợ tối đa bằng thời gian phát tiền vay.

8. Trả nợ ngân hàng.

a> Trả gốc

- Sau 12 tháng kể từ ngày HSSV ra trường, người vay phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng với kỳ trả nợ tối đa 06/ tháng / lần.

b> Trả lãi tiền vay:

- Lãi tiền vay được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi được trả theo tháng.

Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, ông Ngô Gia Tứ cho biết: Trong thời gian qua cán bộ nhân viên NHCSXH đã nỗ lực không ngừng trong việc tuyên truyền, triển khai thâm nhập địa bàn để hướng dẫn và cho vay chương trình

Ông cho biết trong thời gian qua nhu cầu của khách hàng đối với chương trình cho vay HSSV là rất lớn do mức vay hiện nay đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của các hộ gia đình có con em theo học các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

Ông cũng cho biết để phục vụ ngày càng tốt hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng đến từng hộ gia đình có con em theo học để nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ để đơn vị kịp thời tham mưu cho cơ quan cấp trên chuyển nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu của con, em trên địa bàn huyện để thực hiện đúng chỉ đạo của ngành không để một học sinh, sinh viên nào trong diện vay vốn không có điều kiện đến trường, không được theo học vì không tiếp cận được nguồn vốn vay. Cùng với đó ông cho biết tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND Thành Phố, của huyện Ủy, UBND huyện, phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc phục vụ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, và đối tượng chính sách khác, cũng như hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn Học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn, Giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm”. Ông cũng cho biết sẽ: “ Đề nghị với Ngân hàng cấp trên bổ sung nguồn vốn cho vay, cũng như UBND huyện bổ sung nguồn vốn cho vay”. Với chức năng nhiệm vụ của NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc cấp tín dụng ưu đãi cho những đối tượng được phép cho vay. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân

dân trong việc cài đặt ứng dụng và thực hiện các giao dịch gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng trực tuyến của NHCSXH, đảm bảo đạt và từng bước vượt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người vay vốn; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ngân hàng đã và đang tích cực đưa ứng dụng Mobile Banking đến nhân dân trên địa bàn huyện và thâm nhập dần vào cuộc sống, và thực hiện tốt chiến lược hiện đại hóa, số hóa, và nâng cao vị thế, và đảm bảo chiến lược ngân hàng số của Chính Phủ.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 4 336
  • Tất cả: 81437