image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cho vay chương trình giải quyết việc làm ,duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo từ nguồn vốn ủy thác UBND Huyện

Căn cứ chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

          Căn cứ Kết luận 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

          Căn cứ Thông chi số 19/TT/TU ngày 08/05/2015 của Ban thường vụ thành ủy về việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

          Căn cứ kế hoạch 3964/KH-UBND ngày 24/09/2015 của UBND về thực hiện thông chi số 19/TT/TU ngày 08/05/2015 của Ban thường vụ thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với tín dụng chính sách xã hội.

           Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

          Thực hiện cho vay chương trình Giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến 30/06/2023 tổng nguồn vốn của đơn vị là : 61.329 triệu đồng, dư nợ của chương trình đến thời điểm hiện nay là: 61.259 triệu đồng với số hộ dư nợ là: 1.086 hộ vay Giải quyết cho 1.350 lao động. Hưởng ứng tinh thần quốc gia khởi nghiệp

Lãnh đạo và cán  bộ NHCSXH tích cực trong việc thâm nhập địa bàn để phát hiện, hướng dẫn các chủ dự án, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp làm ăn hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó đơn vị phối kết hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã và đang triển khai cho vay và phát huy hiệu quả từ đồng vốn cho vay Thanh Niên Khởi Nghiệp với dư nợ 2.300 triệu ban đầu đến nay giải quyết cho 23 mô hình các dự án đều đã và đang phát huy hiệu quả cao, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động. Bên cạnh sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, và sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy cũng như sự sâu sát của UBND thành phố trong việc chuyển giao nguồn vốn địa phương thành phố sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, và nguồn vốn này đã và đang mang lại hiệu quả to lớn cho các hộ vay và kinh tế của huyện, thì sự vào cuộc của huyện trong thời gian qua đã và đang mang lại cho luồng gió mới cho nền kinh tế của huyện và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức chính trị xã hội huyện, xã, cũng như đông đảo các hộ vay trên địa bàn huyện.

          Với nguồn vốn 2.631 triệu đồng của UBND huyện chuyển sang đến nay đã và đang giải quyết việc làm ổn định cho 51 lao động trên địa bàn của huyện với các dự án trọng điểm của huyện được đầu tư như các mô hình nuôi rươi tại xã Giang Biên, Vĩnh Phong, Hòa Bình, Tân Liên, Vĩnh An, hay các mô hình nuôi cá tại xã Cao Minh, Trồng cây ăn quả tại Thị Trấn Vĩnh Bảo...

Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, ông Ngô Gia Tứ cho biết: Trong thời gian qua cán bộ nhân viên NHCSXH đã nỗ lực không ngừng trong việc tuyên truyền, triển khai  thâm nhập địa bàn để hướng dẫn và cho vay chương trình Giải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho vay các khách hàng đang còn dư nợ và các khách hàng tiềm năng của đơn vị.

Ông cho biết trong thời gian qua nhu cầu của khách hàng đối với chương trình cho vay Gải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm là rất lớn, khả năng đáp ứng của đơn vị còn hạn chế tuy nhiên với tinh thần ‘Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ’ đơn vị luôn tích cực trong việc tham mưu cho các cấp ủy đảng các phòng ban, HĐND, và UBND huyện Vĩnh Bảo chuyển nguồn vốn sang cho đơn vị  thực hiện cho vay các mô hình trọng tâm trọng điểm của huyện, góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân trong huyện qua đó góp phần mạnh mẽ vào công cuộc thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu nông thôn mới, và nông thôn mới kiểu mẫu, và nông thôn mới nâng cao của các xã trên địa bàn các xã của huyện. Trên đây cũng là nhứng nguyện vọng tha thiết của nhân dẫn, các hộ vay đã được tiếp cận nguồn vốn mong muốn được mở rộng mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều hơn lao động, cũng như những hộ chưa được tiếp cận nguồn vốn trong thời gian tới mong muốn được tiếp cận nguồn vốn này từ UBND huyện chuyển sang cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện. 

Ông cũng cho biết để phục vụ ngày càng tốt hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, đến các đối tượng khách hàng khác nhau trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nhân dân nắm bắt được đầy đủ các quy định, quyền lợi của khách hàng. Cùng với đó ông cho biết tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND Thành Phố, của huyện Ủy, UBND huyện, phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc phục vụ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, và đối tượng chính sách khác, cũng như hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn Học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn, Giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm”. Ông cũng cho biết sẽ: “ Đề nghị với Ngân hàng cấp trên bổ sung nguồn vốn cho vay, cũng như UBND huyện bổ sung nguồn vốn cho vay”. Với chức năng nhiệm vụ của NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc cấp tín dụng ưu đãi cho những đối tượng được phép cho vay. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc cài đặt ứng dụng và thực hiện các giao dịch gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng trực tuyến của NHCSXH, đảm bảo đạt và từng bước vượt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người vay vốn; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ngân hàng đã và đang tích cực đưa ứng dụng Mobile Banking đến nhân dân trên địa bàn huyện và thâm nhập dần vào cuộc sống, và thực hiện tốt chiến lược hiện đại hóa, số hóa, và nâng cao vị thế, và đảm bảo chiến lược ngân hàng số của Chính Phủ.
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 4 276
  • Tất cả: 81377