image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cho vay chương trình giải quyết việc làm ,duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

          Thực hiện cho vay chương trình Giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến nay tổng nguồn vốn của đơn vị là : 53.348 triệu đồng, dư nợ của chương trình đến thời điểm hiện nay là: 53.348 triệu đồng với số hộ dư nợ là: 942 hộ vay Giải quyết cho 1.250 lao động. Hưởng ứng tinh thần quốc gia khởi nghiệp

Lãnh đạo và cán  bộ NHCSXH tích cực trong việc thâm nhập địa bàn để phát hiện, hướng dẫn các chủ dự án, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp làm ăn hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó đơn vị phối kết hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã và đang triển khai cho vay và phát huy hiệu quả từ đồng vốn cho vay Thanh Niên Khởi Nghiệp với dư nợ 1.400 triệu ban đầu đến nay giải quyết cho 14 lao động các dự án đều đã và đang phát huy hiệu quả cao.

Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, ông Ngô Gia Tứ cho biết: Trong thời gian qua cán bộ nhân viên NHCSXH đã nỗ lực không ngừng trong việc tuyên truyền, triển khai  thâm nhập địa bàn để hướng dẫn và cho vay chương trình Giải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho vay các khách hàng đang còn dư nợ và các khách hàng tiềm năng của đơn vị.

Ông cho biết trong thời gian qua nhu cầu của khách hàng đối với chương trình là rất lớn, khả năng đáp ứng của đơn vị còn hạn chế tuy nhiên với tinh thần đơn vị luôn tích cực trong việc tham mưu cho các cấp ủy đảng, HĐND và UBND huyện chuyển nguồn vốn sang đơn vị để cho vay các mô hình trọng tâm trọng điểm của huyện, góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân trong huyện và đóng góp vào công cuộc thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu nông thôn mới, và nông thôn mới kiểu mẫu, và nâng cao của các xã trên địa bàn huyện.  

Ông cũng cho biết để phục vụ ngày càng tốt hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, đến các đối tượng khách hàng khác nhau trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nhân dân nắm bắt được đầy đủ các quy định, quyền lợi của khách hàng. Cùng với đó ông cho biết tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND Thành Phố, của huyện Ủy, UBND huyện, phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc phục vụ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, và đối tượng chính sách khác, cũng như hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn Học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn, Giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm”. Ông cũng cho biết sẽ: “ Đề nghị với Ngân hàng cấp trên bổ sung nguồn vốn cho vay, cũng như UBND huyện bổ sung nguồn vốn cho vay”. Với chức năng nhiệm vụ của NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc cấp tín dụng ưu đãi cho những đối tượng được phép cho vay. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc cài đặt ứng dụng và thực hiện các giao dịch gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng trực tuyến của NHCSXH, đảm bảo đạt và từng bước vượt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người vay vốn; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện qua đó đưa ứng dụng Mobile Banking đến nhân dân trên địa bàn huyện và thâm nhập dần vào cuộc sống, và thực hiện tốt chiến lược hiện đại hóa, số hóa, và nâng cao vị thế, và đảm bảo chiến lược ngân hàng số của Chính Phủ
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 4 341
  • Tất cả: 81442