image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Cơ cấu tổ chức HĐND và UBND huyện.
 

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân: Đồng chí Bùi Gia Huấn

2. Phó Chủ tịch HĐND: Đồng chí Phạm Minh Đức

3. Các Ủy viên

          - Đồng chí Trần Văn Khánh

          - Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh

II. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện

1. Ban pháp chế:

- Trưởng ban: Đồng chí Trần Văn Khánh

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng

2. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trưởng ban: Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Lê Thị Hạnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN

I. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch UBND huyện: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Đồng chí Vũ Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực

- Đồng chí Vũ Duy Tân
             - Đồng chí Lê Ngọc Lân

II. Các cơ quan chuyên môn

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

- Chánh văn phòng: Đồng chí Vũ Văn Tường

- Các Phó chánh Văn phòng

+ Đồng chí Phạm Văn Thắng
              + Đồng chí Cao Ngọc Cảnh

+ Đồng chí Lương Thị Hằng

2. Phòng Nội vụ

 - Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đình Duy
               - Các Phó Trưởng phòng:
                             + Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ
                             + Đồng chí Đoàn Thanh Đức

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch

- Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đức Thảo

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hà

+ Đồng chí Phạm Minh Hùng

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Đàn

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng

+ Đồng chí Đinh Xuân Thắng

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Trưởng phòng: Đồng chí Trần Anh Toán
              - Các Phó Trưởng phòng:
                            + Đồng chí: Trịnh Doãn Thuyết
                           

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đồng chí Nguyễn Minh Đức

+ Đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đồng chí Vũ Bá Tuyên

+ Đồng chí Đào Nguyên Chính

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng phòng: Đồng chí Đoàn Văn Thành

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Đồng chí Trần Đức Hải

+ Đồng chí Phạm Thị Hoan

9. Phòng Tư pháp

- Trưởng phòng: Đồng chí Lê Hồng Thịnh
             - Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Ngà

10. Phòng Văn hóa Thông tin

- Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Ngọc Điệp

- Các Phó Trưởng phòng:
                             + Đồng chí Nguyễn Văn Trinh
                          

11. Phòng Y tế

- Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Thị Hậu

12. Thanh tra huyện

- Chánh thanh tra: Đồng chí Nguyễn Thị Len

- Các Phó chánh thanh tra:

+ Đồng chí Đào Xuân Thình

+ Đồng chí Lê Tiến Dũng

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
           - Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương
           - Các Phó Giám đốc:
                        + Đồng chí Trần Trọng Vương
                        + Đồng chí Nguyễn Văn Sơn
2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
           - Giám đốc: đồng chí Nguyễn Đức Tiến
           - Các Phó Giám đốc:
                         + Đồng  chí Phạm Văn Thịnh
                         + Đồng chí Nguyễn Văn Nhân
3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
           - Giám đốc: đồng chí Phạm Ngọc Quyết
           - Các Phó Giám đốc:
                          + Đồng chí Phạm Văn Cường
4. Ban quản lý di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
           - Giám đốc: đồng chí Nguyễn Văn Tái
           - Các Phó Giám đốc:
                          + Đồng chí Phạm Thị Nguyệt
                          + Đồng chí Nguyễn Bá Đốc
5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
          - Giám đốc: đồng chí Phạm Ngọc Hiếu
          - Phó Giám đốc: đồng chí Trần Thị Cúc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0