image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Các đoàn thể chính trị, xã hội
 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể huyện trực thuộc Huyện ủy

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

- Chủ tịch: Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh

- Các Phó chủ tịch:

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Trình

+ Đồng chí Nguyễn Đức Chiến

2. Hội Cựu chiến binh huyện

- Chủ tịch: Đồng chí Đỗ Trung Kiên

- Các Phó chủ tịch

+ Đồng chí Trần Khắc Hợi

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

- Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Hà

- Các Phó chủ tịch:

+ Đồng chí Tạ Thị Thủy

+ Đồng chí Trần Thị Đan Phượng

4. Hội Nông dân huyện

- Chủ tịch: Đồng chí Trịnh Khắc Tiến

- Các Phó chủ tịch:

+ Đồng chí Phạm Văn Đăng

+ Đồng chí Vũ Thị Thu Hương

5. Đoàn thanh niên huyện

- Bí thư: Đồng chí Vũ Duy Minh

- Các Phó bí thư:

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0