image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO, NỬA NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG: ĐỔI MỚI - HIỆU QUẢ!
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO,
NỬA NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG: ĐỔI MỚI - HIỆU QUẢ!
Tháng Sáu năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các thành viên của Ủy ban nhân dân huyện, Hội thẩm Toà án nhân dân huyện; phê chuẩn thành viên ban Pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Sau nửa nhiệm kỳ hoạt động theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 20 kỳ họp, trong đó, 05 kỳ họp thường lệ, 15 kỳ họp chuyên đề, ban hành 188 Nghị quyết - Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của huyện, nhằm hướng mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm cuối nhiệm kỳ. Nửa nhiệm kỳ hoạt động với nhiều đổi mới, thực chất, đúng luật định, hiệu quả!
1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp bài bản, khoa học, dân chủ:
Trước mỗi kỳ họp, căn cứ quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã chỉ đạo chuẩn bị xây dựng kế hoạch, quyết định triệu tập kỳ họp từ sớm, thường là trước 30-đến 45 ngày (Luật quy định: Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp chậm nhât 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp). Công tác chuẩn bị kỳ họp bài bản, khoa học: kế hoạch tổ chức kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp chu đáo: tờ trình, dự thảo nghị quyết, kế hoạch, đề án. Tổ chức tiếp xúc cử tri linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện phòng chống dịch và ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài việc tổ chức tiếp xúc tại 9 đơn vị bầu cử theo luật định, Thường trực HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm huyện và 30 điểm cầu xã, thị trấn trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát. Chương trình các kỳ họp được thiết kế hợp lý, khoa học, sát thực tiễn; điều hành kỳ họp linh hoạt, mạch lạc, dân chủ, phát huy tối đa trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự kỳ họp trong bàn, thảo luận, thông qua các nghị quyết ở mỗi kỳ họp; công tác phục vụ kỳ họp kỹ lưỡng, chu đáo. Thông tin về hoạt động của HĐND dân huyện được chỉ đạo, thực hiện sâu rộng trên các phương tiện thông tin của huyện, bảo đảm cử tri và Nhân dân tiếp cận những nội dung mà HĐND huyện xem xét thông qua trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm túc việc đánh giá rút kinh nghiệm, thông báo kết quả kỳ họp ngay sau ngày bế mạc kỳ họp.
2. Quyết định chủ trương đầu tư nhiều công trình, dự án trên địa bàn:
Trong 188 Nghị quyết được HĐND huyện khóa XIX thông qua ở nửa đàu nhiệm kỳ, ngoài nghị quyết về Nội quy kỳ họp; Nghị quyết về quy chế làm việc của HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình công tác toàn khóa 2021-2026;..., 90% số Nghị quyết được ban hành dành cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện và các dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu các xã, thị trấn . Thực tiễn trên khẳng định, HĐND huyện luôn luôn đồng hành, cùng Ủy ban nhân dân huyện và hệ thống chính trị của huyện, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
3. Hoạt động giám sát thực chất, hiệu quả:
Hoạt động giám sát của HĐND huyện được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; giám sát toàn diện các lĩnh vực và bao quát toàn bộ hoạt động giám sát của HĐND huyện. Điểm mới trong hoạt động giám sát của HĐND nhiệm kỳ này, đó là, HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện - một lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 phiên họp chuyên đề của Thường trực HĐND, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, bảo đảm các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đều được trả lời và giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Hoạt động giám sát của các ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện có nhiều đổi mới, linh hoạt, sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, như: Ban Pháp chế HĐND huyện, giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán; giám sát công tác tiếp công dân; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, giám sát việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán; việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; việc thực hiện các khoản thu, chi theo quy định trong trường học... Các tổ đại biểu HĐND huyện, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện chính sách đối với người có công; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai ở địa bàn một số xã, thị trấn.
Hoạt động giám sát của HĐND huyện đã phát hiện, kiến nghị giải quyết nhiều nội dung, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn của một số cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần vào việc ổn định tình hình, hạn chế đơn thư khiếu kiện, bảo đảm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
4. Đồng hành với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn:
Ngay sau kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện và các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện đã chủ động hướng dẫn, thống nhất với HĐND xã, thị trấn trong tổ chức kỳ họp thường kỳ, từ công tác chuẩn bị kỳ họp; phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri; tổ chức, điều hành kỳ họp; tuyên tuyền trước, trong kỳ họp, phổ biến kết quả kỳ họp tới cử tri và Nhân dân địa phương, vừa bảo đảm quy định của pháp luật, vừa phù hợp với thực tiễn, đặt biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền quyết định của HĐND đối với các vấn đề của địa phương; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát việc tuân theo pháp luật tại địa phương. Có thể khẳng định, hoạt động của HĐND xã, thị trấn ngày càng nề nếp, khoa học hơn và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 kỳ giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn; tổ chức Đoàn của Thường trực HĐND huyện giám sát, khảo sát một số nội dung về công tác tổ chức kỳ họp của HĐND xã, thị trấn; việc tổ chức thực hiện quy định một số chế độ, định mức chi tài chính phục vụ hoạt động của HĐND xã, thị trấn. Qua đó, vừa nắm tình hình của cơ sở, vừa trao đổi, hướng dẫn về hoạt động chuyên môn với Thường trực HĐND xã để đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, việc thực hiện định mức chi tài chính; phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện, nhờ vậy Thường trực HĐND xã, thị trấn có dịp trao đổi kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm tổ chức hoạt động của HĐND xã, thị trấn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo quy định là 37 đại biểu, giảm 02 đại biểu do chuyển công tác và thôi làm nhiệm vụ đại biểu, hiện tại có 35 đại biểu, trong đó coa 03 đại biểu hoạt động chuyên trách.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện để phục vụ Nhân dân:
Nửa nhiệm kỳ còn lại của HĐND huyện (2021-2026) với bao bộn bề công việc chung của huyện: xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các xã và toàn huyện; tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và thành phố về sáp nhập một số xã, thị trấn trên địa bàn; triển khai một số công trình dự án trọng điểm... vừa là cơ hội, vừa là áp lực để HĐND huyện đồng hành cùng UBND và hệ thống chính trị của huyện, tập trung hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, hướng đích năm 2025, huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện tiếp tục phải đổi mới cả phương thức, cách thức hoạt động và quyết định những nội dung theo thẩm quyền; sáng tạo, linh hoạt trong từng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và tổ đại biểu HĐND, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Vĩnh Bảo.
(Đức Phạm (đmp), Vĩnh Bảo, tháng 6-2023)
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 3 126
  • Tất cả: 75154