image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét, công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Trấn Dương, Tam Cường, Cao Minh, Lý Học, Thắng Thủy, Dũng Tiến, Vinh Quang
CÔNG BỐ DANH SÁCH
Các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 huyện Vĩnh Bảo
(Đợt 1; xin ý kiến nhân dân)


Căn cứ: Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 59/VPĐP-THHC ngày 20/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố.
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện thẩm tra hồ sơ và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 07 xã Trấn Dương, Tam Cường, Lý Học, Cao Minh, Vinh Quang, Thắng Thủy, Dũng Tiến tổng hợp báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã 07 xã Trấn Dương, Tam Cường, Lý Học, Cao Minh, Vinh Quang, Thắng Thủy, Dũng Tiến năm 2019.  Để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện, UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố danh sách 07 xã Trấn Dương, Tam Cường, Lý Học, Cao Minh, Vinh Quang, Thắng Thủy, Dũng Tiến đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện như sau:
1. Xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
2. Xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
3. Xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
4. Xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
5. Xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
6. Xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
7. Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
Thời gian công bố từ ngày 30/8/2019 đến ngày 6/9/2019. Ý kiến tham gia của nhân dân xin được gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện hoặc Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện) để tổng hợp. Hết thời gian trên nhân dân các xã, thị trấn không có ý kiến tham gia coi như đã nhất trí với 07 xã Trấn Dương, Tam Cường, Lý Học, Cao Minh, Vinh Quang, Thắng Thủy, Dũng Tiến đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. UBND huyện tiếp tục thực hiện các nội dung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình thành phố theo quy định./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 390
  • Trong tuần: 4 681
  • Tất cả: 81319